V oblasti fyziky jsou amplituda, frekvence a tvar vlny hlavní parametry,které popisují charakteristiku elektrického napětí.

Počáteční diatermická technologie poskytovala pouze sinusový tvar vlny, která byla široce využívána po mnoho let v TECAR terapii.

Nyní v moderních a účinnějších obvodech máme možnost jendoduše volit tvar vlny, frekvenci a amplitudu, což umožňuje adaptovat terapii pro různé typy terapeutických aplikací.

AAW technologie ve Fisiowarm 7.0 umožňuje generovat samoadaptivní vlny. Signál se nepřetržitě automaticky přizpůsobuje na základě impedance pacienta a parametrů nastavených operátorem.

AAW WAVEFORM v elektroléčbě charakterizuje průběh signálu jeho chování.

Fisiowarm 7.0 tvaruje výstupní průběh signálu

Fisiowarm 7.0 tvaruje výstupní vlnovou křivku, optimalizuje její chování na základě zpracování nastavené výstupní úrovně:

Low voltage

Fisiowarm 7.0 nastavuje průběh ve vztahu k výkonu (biostimulace), než ke vztahu energetické úrovni (tepelný efekt), který je snížen o méně než polovinu nominální úrovně.

Navíc při nízkých výstupních úrovních se přizpůsobuje harmonické spektrum signálu na základě impedance pacienta, čímž zvyšuje jeho účinnost.

High voltage

Jak roste výkonová úroveň výstupu, Fisiowarm 7.0 mění tvar vlny, což zvyšuje termickou účinnost ve srovnání s úrovní výkonu, čímž zajišťuje větší komfort a bezpečnost a to navzdory rostoucímu množství energie.