Náš nepřetržitý výzkum a vývoj nových technologií pro bezpečnost uživatele byla specifickou charakteristikou již od počátku, kdy byl Fisiowarm uveden na trh.

Fisiowarm byl první technologií, která eliminuje riziko elektrického šoku a popálení a to díky implementaci nízkonapěťového obvodu pro kapacitní přenos. Poslední technologické řešení umožnilo projít těmi nejpřísnějšími klasifikačními testy třídy B. Fisiowarm poskytuje maximální bezpečnost, jak pro uživatele, tak pro pacienta.

  • Speciální kabely speciálně vyrobené, aby chránily signál a v průběhu doby používání udržovaly svůj tvar a pružnost.
  • A more focused signal for better performance and compliance: the output signal is automatically modulated.
  • Více fokusovaný signál pro lepší výkon a efektivitu: výstupní signál je automaticky modulován.
  • Konstantně plující pacientův okruh
  • Plně stíněná elektronika a speciálně vyrobená technologie omezující „aerial effect“.

Nízkonapěťové kapacitní elektrody s vysoce konduktivním a biokompatibilním zlatem (1micron) s okruhy navrženými pro různé kontaktní plochy.