CO JE TO TECAR TERAPIE ?

KONTAKTNÍ DIATERMIE – více známo jako TECAR TERAPIE – je zdravotní obor, který používá aplikaci radiofrekvence do biologických tkání s frekvenčním rozsahem od 300 kHZ do 1 MHz a to bez svalových kontrakcí. Poloha elektrod na těle určuje dráhu proudu, čímž je zajištěna hloubka, zacílení a komfort aplikace, která se snadno kontroluje a ovládá.

Termicky indukovaná vazodilatace zvyšuje výměnu látek, podporuje drenáž zánětlivých oblastí a přísun buněk zajišťujících regeneraci. 

TECAR terapie je založená na využití elektro-lékařské techniky, která používá vysokofrekvenční napětí pro

CHEMICKOU | TERMICKOU | MECHANICKOU

biostimulaci tkání s různým typem odporu.

Fyzioterapie, rehabilitace a management bolesti jsou oblasti, které využívají významnou efektivitu TECAR terapie.

  • Pohmžděniny, výrony
  • Pooperační rehabilitace
  • Sportovní medicína
  • Problematika svalů a šlach
  • Cicatricial outcomes
  • Páteřní a periferní kloubní onemocnění
  • Problematika cévního a lymfatického systému
  • Ortopedická problematika
  • Probelmatika periférního nervového systému
  • Rehabilitace pánevního dna, Gynekologická problematika